Mer än hälften av Norges nya bilar 2017 var elbilar och hybrider

Norges nybilsregistreringsstatistik ser väldigt annorlunda ut i jämförelse med Sveriges motsvarighet.